NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno jedyny związek w obronie twoich praw !!!

Informacja

 

Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” informuje wszystkich członków o dostarczenie legitymacji związkowych celem uzupełnienia wpisu o dokonanych składkach związkowych.

Jednocześnie zwracamy się do członków nie posiadających legitymacji związkowych o dostarczenie fotografii ( 1 szt.) celem wydania legitymacji

Dodatkowe informacje