NSZZ Solidarność przy Wodociągi Jaworzno Sp z o.o. jedyny związek w obronie twoich praw !!!

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny

 

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalnyfot.W.Obremski
 
Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. - To szczęśliwy dzień dla polskich pracowników - mów Piotr Duda.
 
Głosowało 460 posłów, „za” głosowało 262 posłów, „przeciw” 149, a „wstrzymało się” 19.
 
Sejm odrzucił poprawkę zgłoszoną przez Kukiz'15, która zakładała możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy: 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn. Nie przyjęto także poprawki PSL, według której niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę (kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 - po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2022 r. Zgodnie z obecnymi przepisami, rolnicy mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu warunków) do końca 2017 r.
 
Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, trafił do Sejmu pod koniec listopada, pierwsze czytanie odbyło się na początku grudnia. W połowie stycznia komisja polityki społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu.
 
Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci - podnoszony jest stopniowo: kobiety osiągną go w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.
 
-  To bardzo dobra, długo wyczekiwana decyzja - mówi Piotr Duda, szef Związku -  To szczęśliwy dzień dla polskich pracowników, ale i dla nas osobiście. Z konsekwencją i merytorycznym uporem doprowadziliśmy do odwrócenia tej złej sytuacji sprzed czterech lat- wyjaśnia lider "Solidarności".
 
Źródło: Strona Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
http://www.solidarnosc.org.pl/

Dodatkowe informacje